Välj rätt propellerstigning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av säkerhetsskäl och effektiv prestanda är det viktigt att din motor arbetar inom
varvtalsområdet som rekommenderas av motortillverkaren.

Att matcha rätt propeller för lasten/användningen är den viktigaste faktorn
när man väljer en ny propeller.

 

1) Avgör det rekommenderade varvtalet

Hitta tillverkarens rekommenderade varvtalsområdet i
bruksanvisningen eller fråga din återförsäljare.

 

2) Provkör för att se vilket varvtal du har

Använda din befintliga propeller eller en ny propeller
och gör provkörningar för att bestämma det maximala
varvtalet och båtens hastighet.
Glöm inte att variera trimvinkeln för att försöka
hitta den optimala prestandan.

 

3A) Om varvtalet är högre än rekommenderat

Om det faktiska fullgasvarvtalet är över det rekommenderade
varvtalsområdet, se till att montera en större propeller för att minska
ditt fullgasvarvtal. Glöm inte att åter testa varvtalet.

 

3B) Om varvtalet är lägre än rekommenderat

Om det faktiska fullgasvarvtalet är under det rekommenderade
varvtalsområdet, se till att montera en mindre propeller för att öka
ditt fullgasvarvtal. Glöm inte att åter testa varvtalet.

 

När du kombinerar alla dessa faktorer har du den information du behöver
för att välja rätt propeller för maximal prestanda, säkerhet och bränsleeffektivitet.

 

Effekten av propellerstigning på varvtalet

En förändring av stigningen/pitch kan öka eller minska varvtalet
och få det till det rekommenderade intervallet.
En ökning av stigningen med 2" (till exempel från 21" till 23")
resulterar typiskt i en minskning av varvtalet med cirka 300–400 RPM.