Propellerskola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUNDER OM PROPELLRAR

 

  

 
Diameter

Diameter är två gånger avståndet från centrum av navet till spetsen av bladet.
Det kan också ses som avståndet från kanterna på en cirkel som propellern
skulle göra när den roterar. Detta är det första numret som anges när vi
beskriver storleken av propellern.

 

 

Stigning

Stigningen definieras som den teoretiska framåtrörelsen hos en propeller
under ett varv - förutsatt att det inte finns någon "glidning/spinn/slipp"
mellan propellerbladet och vattnet. För de flesta båtar finns det slirningar
och därför ära sträckan båten färdas mindre än den angivna stigningen.
Mängden slirning kan variera mycket från båt till båt.

Stigningen är det andra numret som anges när vi beskriver storleken av propellern.

 

Kuppning

Många av dagens propellrar har en liten skålform vid bakkanten av
propellerbladet. Denna böjda läpp på propellern gör det möjligt att få
ett bättre bett i vattnet, detta resulterar i minskad ventilation, slirning
och ger oftast att man når planingströskeln snabbare. En kuppad propeller
fungerar mycket bra när motorn kan trimmas så att propellern är nära vattenytan.

En kuppad propeller kommer generellt att resultera i högre topphastighet.

 

Rake

Rake är graden som bladen lutar framåt eller bakåt i förhållande till navet.
Rake kan påverka flödet av vatten genom propellern, detta påverkar båtens prestanda.

En positiv Rake hjälper till att trimma båtens för uppåt,
vilket ofta resulterar i mindre våt yta och därmed högre topphastighet.
Typiskt är också att de ger bättre "grepp/bett" i vattnet.

Framåt eller negativ Rake, bidrar till att hålla ner fören på båten.
Detta är vanligast på arbetsbåtar.

 

Ventilation

Ventilation uppstår när luft eller avgaser dras in i propellerbladen.
När denna situation uppstår tappar båten hastighet och motorvarvtalet stiger snabbt.
Detta kan bero på överdrivet snäva kurvor, eller en motor som är monterad
mycket högt på akterspegeln, alternativt genom över trimning av motorn.

 

Kavitation

Kavitation som ofta förväxlas med ventilation är ett fenomen som får vattnet att
förångas eller "koka" på grund av den extrema minskningen av trycket på baksidan
av propellerbladen.
Många propellrar kan delvis kavitera under normal drift men överdriven kavitation
kan leda till fysiska skador på propellerns bladyta som uppstår p.g.a kollapsen av
mikroskopiska bubblor på bladet.

Det kan finnas många orsaker till kavitation såsom felaktig matchning av propeller
för applikationen, felaktig stigning, fysisk skada på bladen, etc.

Var uppmärksam på att störningar i vattenflödet framför propellern kan resultera i
bladskador som kan verka vara bladkavitation, men som i själva verket uppstår
på grund av icke gynnsamma vattenflödet in i propellern.

 

Att hitta rätt matchning mellan propellern, motortyp och båtstorlek optimerar
man följande prestandafaktorer:

Ökad topphastighet
Nå planingsfarten snabbare
Bättre grepp i vattnet
Manöverförmåga

 

Om du vill ändra båtens prestanda, tänk på följande innan du gör ditt val:

 

  

3-bladig propeller vs. 4-bladig propeller

Vi rekommenderar 3 bladig propeller för fritidsbåtar med 3, 4, och 6-cylindriga
utombordare och inombordare.
Dessa propellrar gör att man når planingströskeln snabbt och man får en bra topphastighet.

Vi rekommenderar 4 bladiga propellrar för praktisk användning, allround båtar.
Dessa propellrar ger en förbättrar hantering, kortare tid att nå planingströskeln,
bättre lastbärande förmåga och bränsleeffektivitet.

 

 

Aluminium vs. stålpropeller

De flesta fritidsbåtar är utrustad med aluminiumpropellrar från fabrik.
Aluminium propellrar är relativt billiga, lätta att reparera,
och under normala förhållanden kan hålla i många år.

En stålpropeller är dyrare, men mycket starkare och hållbarare än aluminium.
Om du letar efter bättre prestanda än vad som kan tillhandahållas
av din aluminiumpropeller, såsom ökad toppfart eller bättre acceleration,
kan en stålpropeller krävas.

 

Varför använda en vänstergående propeller?

Två propellrar som roterar i samma riktning på ett dubbelmontage
kommer att skapa en rotationskraft.
Med andra ord två högergående propellrar drar aktern hårt till höger
och fören till vänster.

Genom att använda en höger och en motroterande (vänster) propeller
på ett dubbelmontage eliminera denna rotationskraft eftersom den
vänsterroterande propellern balanserar ut den högerroterande propellern.
Detta resulterar i bättre linjär spårning och mindre kraft på styrningen i hög hastighet.

 

Effekten av slip på prestandan

Slip är skillnaden mellan faktisk och teoretisk sträcka propellerbladen färdas genom vattnet.
En rätt anpassad propeller kan färdas ungefär 80-90 procent av den teoretiska sträckan.

 

Vad är skillnaden mellan avgasutsläpp i navet, avgaser över navet, och icke genomgående nav avgaser?

 

AVGASER GENOM NAVET

En propeller består av en runt nav/rör till vilken bladen är fästa.
Avgaserna passerar genom navet och ut på baksidan utan att komma i kontakt med propellerbladen.
Detta ger ett bra och rent vattenflöde till bladen och oftast resulterar detta i god acceleration.

 

AVGASER ÖVER NAVET

Propellrar med avgasutsläpp har bladen fästa direkt till det mindre navet/röret som sitter över propelleraxeln.
Dessa typer av propellrar används ofta för att uppnå maximal toppfart.
(Dock kan vissa båtar bli lidande av att det tar längre tid att nå planingströskeln
på grund av de extrema avgasöversvämningar som uppstår runt propellerbladen under acceleration.)

 

Avgasutsläpp genom nav och över nav propellrar används på båtar där avgaserna passerar ut genom den
bakre delen av växelhuset runt propelleraxeln. De flesta utombordare har avgassutsläpp på detta sätt.

 

ÖVER OCH IGENOM AVGASUTSLÄPP

Denna typ av propellrar är en kombination av genom nav och över nav utsläpp.
Detta tillåter att en del avgaser kan fly vid lägre varvtal vilket gör att
kontrollerad mängd avgaser tillåts överströmma.
Dessa typer av propellrar gör det möjligt för propellern att vara något lättare att rotera
i startögonblicket och bidrar till att få snabbare acceleration och nå planingströskeln snabbare
för vissa motor / båtkombinationer.

 

PROPELLRAR UTAN AVGASUTSLÄPP

Propellrar utan avgasutsläpp används för inombordare med axeldrivna propellrar,
eller drev med avgasrör, samt på vissa utombordare som inte släpper ut avgaserna genom den
nedre delen av växelhuset.